Moeder & Kind Schoolkind

Alles wat je moet weten over de leerplicht

19 februari 2017
Alles wat je moet weten over de leerplicht

Als je kind 4 jaar is geworden mag het naar school. In Nederland kan ieder kind naar school. Dat is bij wet geregeld: de leerplicht (zie hier). Vanaf welke leeftijd je kind leerplichtig is en hoe je vrijstelling kan krijgen, lees je hieronder meer.

Voor elk kind dat in Nederland woont, geldt de leerplicht. Ook voor kinderen van met een andere nationaliteit, asielzoekers en vluchtelingen. Ja, zelfs als ze illegaal in Nederland verblijven. Als ouders is het jouw taak om je kind op een school in te schrijven en er voor te zorgen dat ze ook elke dag gaan.

Vanaf welke leeftijd moet een kind naar school?

Als een kind 4 jaar oud is mag het naar school. Maar zij is nog niet leerplichtig. Waardoor de leerplichtambtenaar er niks tegen kan doen als jij je peuter het eerste jaar thuishoudt. Af en toe of permanent. De keuze is aan jou. De leerplichtwet treedt pas in werking op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Omdat ouders dit weten houden ze hun kleuters het eerste jaar soms thuis. Het eerste schooljaar kan erg vermoeiend zijn. Bovendien wil je soms gewoon lekker even buiten de schoolvakanties op vakantie. Moet kunnen toch? Zonder dat je daar allerlei papieren voor moet invullen of vrijstelling voor moet aanvragen.

Vrijstelling voor vijfjarigen

Nu kan het zijn dat school te zwaar en intensief is voor je leerplichtige kind. Of misschien is ze wel ziek, of maakt ze een heftige periode zoals een scheiding mee. Er kunnen allerlei lichamelijke en psychische redenen zijn waarom je kind (tijdelijk) niet maar naar school kan. In die gevallen kan je extra vrijstelling aanvragen. Daardoor kan je je kleuter nog eens extra 5 uur per week thuishouden totdat je kind 6 wordt. Hier heb je geen toestemming van school voor nodig. Maar je moet heb wel melden.

Kinderen voor wie die 5 uur extra dan nog steeds niet voldoende is, kunnen er nog eens 5 uur bij krijgen. In totaal kom je dan op 10 uur. Dat is het maximale aantal vrije uren dat je kind per week kan krijgen totdat het 6 jaar is. Voor deze 5 extra vrije uren van de leerplichtwet heb je dan wel weer toestemming van de schooldirecteur nodig.

Wanneer hoeft je kind niet naar school?

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan bij een school. Maar in sommige gevallen kan je vrijstelling krijgen van de inschrijfplicht. Dan hoeft je kind dus niet met 5 jaar al naar school. Je vraagt  vrijstelling aan vóór 1 juli bij de leerplichtambtenaar in jouw gemeente. De vrijstelling geldt voor de periode van 1 schooljaar. Je kind hoeft niet naar school bij:

Psychische en lichamelijke klachten

Als je kind door psychische of lichamelijke problemen niet naar school kan, heb je een verklaring van de arts, psycholoog of pedagoog nodig.

Bezwaar bij godsdienst- of levensovertuiging

Als geen enkele school in de buurt voldoet aan je godsdienst- of levensbeschouwelijke overtuiging kan je bij de gemeente vrijstelling aanvragen vanwege richtingsbedenking. Hier hebben gemeenten een speciaal formulier voor. Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen.

Onderwijs in het buitenland

Als je kind in het buitenland naar school gaat, maar in Nederland staat ingeschreven, moet je elk jaar bij de gemeente een vrijstelling aanvragen voor inschrijving in Nederland. Maar je moet wel kunnen aantonen dat je kind ook echt in het buitenland naar school gaat.

Reizend of trekkend bestaan van de ouders

Wanneer ouders een trekkend bestaan leiden vanwege hun beroep kan je kind onder bepaalde voorwaarde vrijstelling krijgen voor een deel van het jaar. Dit geldt voor ouders die bijvoorbeeld werken als kermisexploitant of in het circus. Maar daarvoor moeten ze wel verder dan 5 kilometer afwonen dan de standplaats van een Rijdende School.

Als er sprake is van ernstige lichamelijke of psychische klachten kan je voor langere tijd vrijstelling aanvragen.

Redenen voor vrij vragen van school

Dat je kind leerplichtig is, betekent overigens niet dat je haar niet meer een dagje thuis mag laten.Er zijn reden voor geoorloofd schoolverzuim. Maar in de meeste onderstaande gevallen geldt wel dat je het schoolhoofd van tevoren moet informeren. En in geval van een begrafenis of huwelijk moet deze ook nog toestemming geven. Reden voor geoorloofd afwezigheid zijn:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze verplichting;
 • een huwelijk of huwelijksjubileum;
 • een begrafenis of crematie

Schoolverlof buiten schoolvakantie

Ouders die door hun beroep niet in de tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen, kunnen bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

De leerplicht duurt altijd tot het einde van een schooljaar. Als je kind 16 jaar wordt, moet ze het schooljaar waar ze in zit dus eerst afmaken. En een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Is je kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school geweest? Dan is de leerplicht ook afgelopen. Klassen overslaan telt mee als volledig schooljaar.

Leerplicht of Kwalificatieplicht?

Van tieners wordt verwacht dat ze in de jaren dat de leerplicht geldt minimaal hun havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) halen. Dat noemen we een startkwalificatie. Tieners tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Deze maatregel heeft de Rijksoverheid in het leven geroepen om:

 •     schooluitval onder jongeren tegen te gaan;
 •       de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

Door de kwalificatieplicht moeten jongeren inde leeftijd van 16-17 jaar volledig dagonderwijs moeten volgen. Op deze leeftijd mogen ze nog niet fulltime  werken. Tenzij de leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt. Dan mag ze leren en werken combineren. De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet. Meer informatie vind je hier.

Ook leuk om te lezen:

Liefs Josan

Volg jij mij ook al via Google+Bloglovin’Twitter,Instagram,Facebook of YouTube?

Tieners op school via Shutterstock

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  [instagram-feed feed=2]