Christendom Download Pasen

Faith Sunday | Gratis Doe-boek voor de Goede Week

12 februari 2023
Goede-Week-Doe-boek-Themillennialmom

De Goede week, Stille week of Heilige week is de week voorafgaand aan Pasen. Ik heb een speciaal doe-boek gemaakt met vragen en opdrachten. Deze kun je gratis downloaden. Zo kun je samen met je gezin bewust stilstaan bij de laatste zeven dagen van de Vastentijd of Veertigdagentijd.

De Goede week die loopt vanaf Palmzondag tot en met Stille Zaterdag neemt een belangrijke plaats in binnen het christelijk geloof. Al vanaf de vierde eeuw wordt er in de Hebdomas Sancta of Hebdomas Maior – zoals deze speciale week in het Latijn heet, speciaal stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.

De dagen van de Goede week + gebeurtenissen per dag

Hij-is-opgestaan-Jezus-leeft

Palmzondag

De Goede week begint met Palmzondag
Nisan, 10 – Jezus rijdt Jeruzalem binnen op de rug van een ezelsveulen. (Hier kun je in de Bijbel over lezen in Matteüs 21:1–11, Marcus 11:1–11, Lucas 19:28–44 en Johannes 12:12–19). Daar wordt Hij door de menigte verwelkomd met palmtakken als de nieuwe Messias. Terwijl men roept: “ Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!”

Heilige Maandag

De volgende ochtend gaat Jezus naar de tempel. Als Hij in de tempel aankomt, jaagt Hij de handelaars eruit. “Er is geschreven: Gods huis moet een huis van gebed zijn. Maar wat hebben jullie ervan gemaakt? Een rovershol!” Hierna spreekt Hij elke dag in de tempel. De mannen van de Hoge Raad willen Hem uit de weg ruimen. Maar zij weten niet hoe. Want het volk hangt aan Zijn lippen. (Lucas 19:45-48)

Heilige Dinsdag

Nadat Jezus de handelaars uit de tempel heeft verjaagd, pakt Hij de godsdienstleraren en farizeeërs aan. Huichelaars! “De godsdienstleraars en de Farizeeërs moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij zeggen. (Mattheüs 23:2-3). Hierna krijgt Jezus ontzettend veel vragen. Wie bent U dan?” vroegen zij en Hij antwoordde: “De Vader en Ik zijn één.” Zij pakten stenen om Hem te stenigen. (Johannes 10:30-31).

Lees: Stilstaan bij de Veertigdagentijd met kinderen

Heilige Woensdag

Heilige Woensdag de middelste dag van de Goede Week. Het Sanhedrin komt samen en besluit om Jezus uit de weg te ruimen. Dit moet nog voor het Pesachfeest gebeuren. Ondertussen wordt Jezus gezalfd door Maria, de zus van Martha en Lazarus, met dure nardusolie. Judas Iskariot wordt hier boos om en reageert met: “Die olie is een kapitaal waard! Dat geld had beter besteed kunnen worden. U had het aan de armen kunnen geven.” (Johannes 12:5). Waarop Jezus hem vermanend toespreekt. Judas is degene die het geld beheert en hier regelmatig stiekem wat van achterover drukt. Jezus weet dat Judas dit doet. Judas is gepikeerd en gaat daarom naar de leidende priesters en de tempelwachters. Hij wil hen helpen om Jezus gevangen te nemen. Er wordt overlegd hoe hij dit het beste kan doen zonder dat het opvalt en mensen er te veel van merken. (Lucas 22:4-6)

Witte Donderdag

Nisan, 14 – Het Laatste Avondmaal begint met de voorbereiding en de voetwassing (Joh. 13:1–17). Tijdens de maaltijd vindt de communie plaats. Ook voorspelt Jezus wat er met Hem zal gebeuren. Judas verlaat de eettafel (Joh. 13:30). Na het avondmaal gaat Hij samen met de discipelen naar Gethsemane. Dit is een tuin op de helling van de Olijfberg (Marcus 14:32). Onderweg zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten”. Petrus protesteert heftig: “Al laat iedereen U in de steek, ik niet!” “Petrus”, antwoordt Jezus. “Voordat de haan vannacht kraait, zul jij drie keer beweren dat je Mij niet kent.” (Mattheüs 26:31-34). Jezus is bang en bidt om kracht.

De discipelen vallen keer op keer in slaap omdat ze niet wakker kunnen blijven. Dit versterkt ook de eenzaamheid van Jezus op dat moment. Later op de avond komt Judas naar Hem toe. Hij heeft verschillende soldaten bij zich die door de mannen van de Hoge raad zijn meegestuurd. Vooraf heeft hij ze geïnformeerd door te zeggen: “De Man, die ik een kus zal geven, moeten jullie gevangen nemen.” Judas loopt recht op Jezus af en zegt: “Dag, Meester.” En kust Hem. (Mattheüs 26:47-49). Petrus probeert Jezus te verdedigen en slaat met zijn zwaard de oor af van een van de mannen die Jezus gevangenneemt. Jezus geneest het oor voordat hij zonder verzet met de mannen meegaat.

Goede Vrijdag

Nisan, 15 – Tijdens de nacht wordt Jesus van rechtbank naar rechtbank gesleept. Pontius Pilatus wast zijn handen in onschuld (grappig detail; Jaren later na Jezus’d dood wordt deze politicus uit zijn ambt gezet omdat hij net iets te vaak en gemakkelijk executies laat uitvoeren). Tussen acht en negen uur ’s ochtends wordt Jezus gekruisigd. Hij hangt tussen twee moordenaars. Een van hen heeft berouw over zijn zonden en wordt alsnog door Jezus vergeven. Drie uur later wordt het donker op heel de aarde, tot drie uur ’s middags (Matth. 27:45). Dan sterft Jezus. De aarde schudt, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden en doden staan op. Nog voor zonsondergang wordt Hij begraven.

Stille Zaterdag of paaszaterdag

De Goede week eindigt met Stille Zaterdag. Op deze dag gaan de leidende priesters en farizeeërs naar Pilatus. Ze vragen of het graf kan worden verzegeld en er bewaking bij kan worden gezet (Mattheüs 27:62-66). Zij herinneren zich namelijk ook dat Jezus altijd gezegd heeft dat hij na 3 dagen zal opstaan. En ze vermoeden dat de volgelingen van Jezus zullen proberen het lichaam te stelen. Zo zullen zij de voorspelling uit laten komen. Als de Sabbat voorbij is, kopen Maria van Magdala, Salomé en Maria, de moeder van Jakobus, kruiden om het lichaam van Jezus te balsemen (Markus 16:1).

Verrijzenis Zondag Of Paaszondag

Binnen de christelijke traditie is de zondag de eerste dag van de week. Bewust want op deze rustdag vieren christenen de verrijzenis van Jezus Christus. Binnen de Germaanse talen en cultuur is de christelijke rustdag vernoemd naar de zon. De Grieken en Romeinen kenden de zonnedag (Grieks: ημερα ηλιου hèmera hèlioe; Latijn: dies solis). In de Romaanse talen is het woord zondag afgeleid van het Latijnse dies dominicus of feria dominica (afgekort als dominica) en betekent ‘dag van de Heer‘. In het Russisch wordt de zondag Воскресенье genoemd, Dat betekent ‘opstanding’. In de overige Slavische talen verwijst dit woord naar de verplichting om je van werk te onthouden. Daarom heet het in het Pools niedziela of nedele (Tsjechisch), dat letterlijk ‘geen werk’ betekent.

Sabbat

doe-boek-veertigdagentijd-themillennialmom

Uit de teksten van onder andere Justinus kun je opmaken dat in zijn tijd de Sabbat samenviel met de Saturnusdag (zaterdag). Dit is de zesde dag van de zevendaagse Joodse week. Jezus is verrezen op de eerste dag van de sabbat. De dag waarop de christenen dus bij elkaar komen om de Verrijzenis te vieren, was dus de zonnedag. Justinus zegt ook dat christenen op deze rustdag stilstaan bij het begin van de schepping. Toen God orde schiep in de chaos. Zo ontstaat de traditie om op de zondag stil te staan bij de schepping, te bezinnen en rust te nemen. Zo kun je jezelf opladen voor een nieuwe drukke week.

Dag van samenkomst

In het begin van het Christendom kwamen de christenen op de eerste dag van de week bijeen. In de brief aan de Hebreeën spoort Paulus de gelovigen aan niet weg te blijven bij de zondagse samenkomsten (Hebr. 10,25). Tijdens de bijeenkomsten werd er gebeden, braken met elkaar het brood in naam van de Opgestane Heer (Hand. 20,7). Hieruit groeiden de zondagssamenkomsten zoals we deze nu kennen.

Officiële rustdag

kleurplaat voor Pasen-themillennilamom

Na verloop van tijd zijn Christenen de zondag gaan beschouwen als hun sabbat. Waardoor het niet alleen een dag werd om samen te komen, maar ook om te rusten. Keizer Constantijn de Grote maakte van de zondag een maatschappelijk instituut. Hij bepaalde in 321 dat de zondag voortaan in heel het Romeinse Rijk wettelijk de ‘dag des Heren’ was. Waarop mensen rust in acht moesten nemen. De namen van de dagen werden veranderd, maar de Griekse en Romeinse weekindeling bleef hetzelfde.

Zondagsplicht

Door de zondag als de Joodse sabbat te zien, betekent dit dat christenen op deze dag geen slaafse arbeid mogen verrichten. Hierdoor kunnen ze uitrusten en zich vrijmaken voor hun familie en het culturele leven. Ook vermijden ze activiteiten waardoor ze niet kunnen deelnemen aan de samenkomsten.

cover Paas-doe-boek-themillennialmom

Zondag begint al op de zaterdagavond

Volgens de Joodse kalender begon de ‘eerste dag’ na de zonsondergang op de sabbat. Maar in de Grieks-Romeinse wereld werd er gerekend vanaf de dageraad. De Katholieke Kerk heeft de Joodse gewoonte overgenomen. Om die reden begint in de liturgische tijdrekening de zondag al op zaterdagavond. Dus bij het bidden van de Vespers. Na het Tweede Vaticaans Concilie werd de zondagsmis op de zaterdagavond ingevoerd, Zo kon de zondagsplicht ook dan vervuld worden.

Is het nu de eerste, derde of toch de achtste dag?

En om het even ingewikkeld te maken: de zondag is de eerste dag van de week. Maar het is ook de Derde Dag. Jezus zei namelijk dat Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Dat betekent dat de dag waarop Hij stierf de eerste dag is. De tweede dag is de dag waarop Hij in zijn graf rustte. En als laatste in de dag van Zijn opstanding de derde dag. En wordt de zondag ook wel de Achtste Dag genoemd. Getallen in de Bijbel hebben een betekenis. Acht is het getal van de vervulling van de tijd. Zeven symboliseert de tijd. Zeven plus één staat voor de vervulde tijd ook wel de eeuwigheid of tijdloosheid. Op zondag mag je als gelovige als iets van de Eeuwige Rust bij God proeven en van de voleinding der tijden.

`Download gratis Goede Week Doe-boek

Om tijdens de Goede week bewust met je toe te leven naar Pasen, heb ik een Doe-boek gemaakt. Deze kun je gratis downloaden. Met dit doe-boek kun je samen met je kinderen aftellen van Palmzondag tot aan Paaszondag. Zo weten je kinderen precies hoeveel dagen het nog duurt voordat het Pasen is. Het boekje bevat verschillende activiteiten, overdenkingen en vragen.

Download het Goede Week doe-boek

Printable-Goede-Week-themillennialmom

Ook leuk om te lezen :

Liefs Josan

Volg jij mij ook al via Google+Bloglovin’, Twitter, Instagram, Facebook of YouTube?

 • Reply
  Ines Neeckx
  14 februari 2024 at 12:11

  Hallo, ik heb me net geregistreerd 🙂 Ik krijg geen bevestigingsmail maar zou wel heel graag het doe-boekje bekijken. Kan ik het via een link bekijken aub? Alvast bedankt 🙂

  • Reply
   Josan
   17 februari 2024 at 16:54

   Ik zal hem je toesturen via Wetransfer

 • Reply
  Josan
  23 februari 2023 at 21:39

  Ja, ik zal het via Wetransfer verzenden

 • Reply
  Anneke van Stein
  20 februari 2023 at 20:42

  Als ik op de ‘download link’ klik, krijg ik helaas niet het doe-boek te zien… Kan ik het toegestuurd krijgen?

 • Reply
  Wendy v V
  10 december 2017 at 18:05

  Ik bedoelde xmas wallcandy.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

[instagram-feed feed=2]