Christendom Download Mindset

18 christelijke affirmatiekaarten

23 oktober 2023
christelijke-affirmatiekaarten-themillennialmom

Hoewel de Bijbel overduidelijk is over dat we in Gods ogen waarde hebben, hebben veel vrouwen weinig zelfvertrouwen. Deze 18 christelijke affirmatiekaarten helpen deze herfst om zelfvertrouwen een boost te geven.

Investeren in jezelf

Tot voor kort zag ik nooit echt het nut van het herfstseizoen. Voor mij is het een soort stilte voor de storm. Een onbehaaglijke stilte voordat we doorgaan naar de overweldigende drukte van de Feestmaand. En we daarna- hoe kan het ook anders- in de Januari dip terechtkomen en uitzien naar de lente. Maar dit jaar besef ik voor het eerst dat ik de relatieve rust kan gebruiken om in mijn eigen zelfontwikkeling te investeren. In de breedste zin van het woord. Ik ben heel bewust bezig met mijn mindset, voeding en lichaam.

Ik luister interessante podcasts en luisterboeken, eet bewuster en sport. Maar mijn geloofsleven kan natuurlijk ook niet achterblijven. Door worship muziek af te spelen, zet ik bewust een bepaalde toon neer. En chaotisch als ik ben, besteed ik ook bewust aandacht aan opruimen en schoonmaken.

Christelijke affirmatiekaarten

Kaarten-met-positieve-Bijbelverzen-themillennialmom

Aan de ene kant doet het onthaasten en bewust bezig zijn met het creëren van een huiselijke, warme sfeer me goed. Aan de andere kant merk ik dat ik vatbaar ben voor de bekende winterdip. Ik houd nu eenmaal iets meer van zon. En word er gewoon niet vrolijk van om me ‘s ochtends in de donker en koud uit bed te slepen. Als ik niet uitkijk geef ik weer teveel ruimte aan sombere gedachten, twijfel en andere dingen die mijn eigenwaarde ondermijnen.

Je denken vernieuwen

Maar wat als ik je zou vertellen dat je jezelf kunt transformeren door je denken te vernieuwen? (Efeze 4:23) Wat als je zelf twijfel, zorgen en angst kunt wegnemen en je geloof in God kunt versterken. Wat als je je geest kunt vernieuwen met behulp van Bijbelse affirmaties? Nou, raad eens? Het is volkomen mogelijk omdat Gods Woord waar is en krachtig! God is trouw en Hij zegt wat Hij bedoelt en Hij meent wat Hij zegt.

Daarom deel ik vandaag 18 positieve christelijke affirmatiekaarten gebaseerd op de Bijbel waarmee jij deze herfst je zelfvertrouwen een boost kunt geven. Je kunt ze dagelijks herhalen als je merkt dat je bemoediging nodig hebt of wordt aangevallen in je denken. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal dagelijks te zeggen. Soms kies ik er ook gewoon eentje uit en denk ik hier de hele dag over na, herhaal het en mediteer er over. Neem de tijd om na te denken over het Bijbelvers dat deze bevestiging ondersteunt, en de Heilige Geest zal je zelfs nog meer openbaring en inzicht geven.

Kan een christen mediteren?

Christelijke-affirmaties-themillennialmom

Bij mediteren en affirmaties denken vele christenen meteen aan seculiere spiritualiteit. Het woord ‘mediteren’ komt van het Latijnse ‘meditari’, dat nadenken of overdenken betekent. Christelijke meditatie is dan ook gericht op dat we stil worden zodat we ons kunnen richten op Jezus’ aanwezigheid en de Heilige Geest kunnen horen. In de Bijbel zie je genoeg voorbeelden waarin Jezus zich bewust afzondert van zijn discipelen en mensen om tijd door te brengen met Zijn Hemelse Vader (1:35, Lukas 4:42 en Mattheüs 14:23). En iedereen die tijd neemt voor haar Stille Tijd houdt, weet hoe belangrijk rust en stilte is.

Wat zijn christelijke positieve affirmaties?

Affirmatie komt van het Engels woord affirm wat betekent ‘valideren’ of ‘bevestigen’.
Wanneer je dus affirmaties uitspreekt, spreek je dus feitelijk een feit of overtuiging als waarheid uit.

Wat zijn de voordelen van christelijke positieve affirmaties?

Christelijke-kaarten-positieve-teksten-themillennoalmom

1. Bijbelse affirmaties helpen je om je denkpatroon te veranderen en je geest te vernieuwen.

Elke dag consumeer je zoveel informatie. Uit de media, gesprekken met vrienden, familie, collega’s of zelfs vreemden. Woorden hebben kracht en positieve of negatieve woorden beïnvloeden je zelfbeeld en eigenwaarde. Ze kunnen zaden van angst, twijfel en ik ben niet goed genoeg in je denken planten. Waardoor ze een laag zelfbeeld of ontmoediging veroorzaken. Bovendien kunnen deze zaadjes als ze ontkiemen en beginnen te groeien, je kijk op God en Zijn, Zijn beloften en trouw aantasten. Waardoor je geen moedige stappen durft te zetten om te doen waartoe God je heeft geschapen en geroepen heeft.

Gelukkig kun je angst, twijfel, een laag zelfbeeld en ontmoediging uitroeien door je te voeden met Gods Woord. Laat de Bijbel je dagelijks brood zijn en vecht tegen deze gevoelens en gedachten door waarheden uit Gods woord te herhalen

2. Bijbelse affirmaties helpen ook om je geloof in God te versterken.

In de Bijbel leren we dat geloof onder andere komt door het horen van het Woord van God. Dus, oefen dus met het hardop uitspreken van deze affirmaties. Zo kun je het Woord van God kunt horen en de waarheid kunt versterken.

18 Bijbelse affirmaties voor christelijke vrouwen

Hieronder staan 18 Bijbelse affirmaties voor christelijke vrouwen die hun geloof willen versterken en willen geloven wat God over hen zegt, zodat ze vol vertrouwen kunnen wandelen. Naarmate je geloof in God groeit, zul je je minder zorgen maken en Zijn rust en vrede ervaren.

1. God zal mij nooit verlaten of in de steek laten

God zorgt voor je, want hij heeft zelf gezegd: “Ik zal bij je blijven, ik zal je niet in de steek laten.” (Hebreeën 13:5b BGT)

2. God is er altijd om mij te helpen in tijden van problemen

Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn. (Psalm 46:1 BGT)

3. God is mijn kracht en schild

De Heer geeft mij kracht en beschermt mij. Op hem vertrouw ik. Hij heeft mij geholpen, en daarom juich ik. Ik wil hem danken met een lied. (Psalm 28:7 BGT)

4. Absoluut niets kan mij scheiden van Gods liefde

En ik ben ervan overtuigd dat niets ons ooit kan scheiden van Gods liefde. Noch de dood, noch het leven, noch engelen noch demonen, noch onze angsten voor vandaag, noch onze zorgen voor morgen – zelfs de machten van de hel kunnen ons niet scheiden van Gods liefde. Geen macht in de hemel boven of op de aarde beneden – sterker nog, niets in de hele schepping zal ons ooit kunnen scheiden van de liefde van God die geopenbaard is in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:38-39 BGT)

5. God zal in al mijn behoeften voorzien

En mijn God zal in al uw behoeften voorzien overeenkomstig de rijkdom van zijn heerlijkheid in Christus Jezus. (Filippenzen 4:19 NBV)

6. God heeft een bedoeling met mijn leven en alle dingen zullen ten goede werken.

God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons. God heeft ons uitgekozen volgens zijn plan. (Romeinen 8:28 BGT)

7. Ik ben een dochter van de koning

Maar jullie zijn een uitverkoren volk, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods bijzondere bezit, opdat jullie de lof mogen verkondigen van Hem die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9 NBV)

8. Ik ben wonderbaarlijk gemaakt

Want jij hebt mijn diepste wezen geschapen; jij hebt mij samengebonden in de baarmoeder van mijn moeder. Ik prijs u omdat ik angstig en wonderbaarlijk gemaakt ben; Je werken zijn prachtig, dat weet ik heel goed. (Ps 139:13-14 NBV)

9. Ik ben Gods meesterwerk

God heeft nieuwe mensen van ons gemaakt. Want door Jezus Christus zijn wij mensen geworden die goed leven. Dat was Gods bedoeling, daarvoor heeft hij ons bestemd. (Efeziërs 2:10 BGT)

10. Ik ben waardevol voor mijn hemelse Vader

Worden niet twee mussen voor een cent verkocht? Toch zal niet één van hen buiten de zorg van je Vader op de grond vallen. En zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Wees dus niet bang; jij bent meer waard dan veel mussen. (Mattheüs 10:29-31 NBV)

11. Ik ben volledig geaccepteerd door God

Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren, tot eer van God. Want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd. (Romeinen 15:7 BGT)

12. Ik ben uitverkoren, heilig en zeer geliefd

Bekleed u daarom, als Gods uitverkoren volk, heilig en zeer geliefd, met mededogen, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld (Kol 3:12 NBV)

13. Ik heb niets te vrezen omdat God altijd bij mij is

Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. (Jes 41:10 BGT)

14. Ik zal mijn zorgen aan God geven en Hem vertrouwen omdat Hij om mij geeft.

Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen. (1 Petrus 5:7 BGT)

15. Ik ben meer dan een overwinnaar door Hem die mij liefheeft

Nee, in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8:37 NBV)

download-christelijke-affirmatiekaarten-themillennialmom

Christelijke affirmatiekaarten

Tot zover de theorie: nu de praktijk. Ik zou natuurlijk niet mezelf zijn, als ik het jullie lezers niet voorzag van een mooie printable in herfstthema. Je kunt de christelijke affirmatiekaarten gratis downloaden. Vervolgens knip je de kaartjes uit en bergt ze op op een plek die handig voor je is. Of gebruik ze als decoratie op plekken in je huis waar je regelmatig komt.

Gratis download christelijke affirmatiekaarten

Tot zover de theorie: nu de praktijk. Ik zou natuurlijk niet mezelf zijn, als ik het jullie lezers niet voorzag van een mooie printable in herfstthema. Je kunt de christelijke affirmatiekaarten gratis downloaden. Vervolgens knip je de kaartjes uit en bergt ze op op een plek die handig voor je is. Of gebruik ze als decoratie op plekken in je huis waar je regelmatig komt.

Download de affirmatiekaarten voor vrouwen

(Mocht de download na inschrijving niet werken, stuur mij dan even een e-mail op Josan (at) goodgirlscompany.nl

Ook leuk om te lezen:

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

    [instagram-feed feed=2]